Taizé dienst in It Breahûs Balk

BALK

De maandelijkse Vesper van de Raad van Kerk Balk en Harich is op zondag 7 februari een Taizé dienst. De dienst is in It Breahûs, begint om 19.15 uur en wordt verzorgd door de Cantorij van de Prot. Gemeente Balk. De stichter van de Taizé gemeenschap Frère Roger legde in 1940 de basis voor de Taizé gemeenschap. Met een aantal gelovigen vormde hij een broederschap in het dorpje Taizé met de bedoeling daar jongeren te ontvangen en ruimte te bieden voor ontmoeting en geloofsbeleving.

Wereldorganisatie

In 2016 is dit initiatief uitgegroeid tot een wereldorganisatie. Duizenden jongeren en ook ouderen trekken jaarlijks naar Taizé om elkaar te ontmoeten en om samen te zingen en te bidden. De manier waarop in Taizé de dagelijkse diensten zijn ingericht wordt over de hele wereld nagevolgd. Kenmerkend voor de vieringen zijn de liederen, kort en meerdere keren herhaald in meerdere talen gezongen. Verder is de stilte beleven een vast onderdeel en worden Bijbel teksten gesproken en gebeden gezegd. Op zondag 7 februari is It Breahûs de plaats waar iets van Taizé te beleven is. Er worden ook beelden vertoond van Taizé initiatieven in deze tijd . De Raad van Kerken Balk/Harich hoopt op aanwezigen uit de hele regio voor deze oecumenische dienst.

Auteur

Meintje Haringsma