DigiD,voorlichtingsbijeenkomsten SeniorWeb

BALK

SeniorWeb Zuidwest Friesland organiseert DigiD-voorlichtingsbijeenkomsten in de leercentra in Balk, Bolsward, Joure, Lemmer, Makkum en Sneek voor 50 plussers, maar anderen zijn ook van harte welkom.  Op 9 januari wordt de bijeenkomst gehouden in Balk, in de Skou (De Moeting) van 14.00 - 15.30 uur. Leo Slippens van SeniorWeb Zuidwest Friesland heeft voor deze voorlichtingsbijeenkomsten een presentatie samengesteld. Verder heeft een aantal docenten van SeniorWeb zich laten scholen om op juiste wijze de voorlichting te kunnen geven.

Vragen en antwoorden

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gegeven aan de hand van PowerPointpresentaties met veel ruimte voor vragen en antwoorden. Na afloop van de voorlichtingsbijeenkomsten worden aan de deelnemers korte samenvattingen uitgereikt. Als follow-up is er bovendien twee weken na de informatiebijeenkomst in de leercentra in dezelfde plaatsen een inloop instructie-ochtend/middag voor de bezoekers van de voorlichtingsbijeen-komsten die thuis tegen vragen aanlopen of er zelf niet helemaal uitkomen. SeniorWeb Zuidwest Friesland heeft met betrekking tot deze voorlichtingsbijeenkomsten en workshops de medewerking van de bibliotheek ‘Mar en Fean’, de zorgverzekeraar ‘De Friesland’ en de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Voor de informatiebijeenkomsten en de workshops is aanmelding niet nodig en de toegang is vrij. De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden in:  

Auteur

Meintje Haringsma