Kwart eeuw seniorenkoor Sjong Nocht

BALK

Op 25 februari viert seniorenkoor Sjong Nocht met een feestelijke middag haar 25-jarig jubileum. Mevrouw Hooisma, voorzitter en al 20 jaar lid en van het koor, blikt terug.

De knipselmap ligt al in de aanslag, net als het briefje met aandachtspunten voor het interview. Mevrouw Hooisma komt graag beslagen ten ijs, en is met haar 84 jaar nog een zeer ‘warbere’ vrouw. ,,Ik kom oorspronkelijk uit Oudega”, vertelt ze. ,,Toen ruim twintig jaar geleden er een aantal Oudegaasters bij het seniorenkoor Sjong Nocht in Balk gingen, ging ik mee. Het koor ontstond in 1991 vanuit de PCOB, dirigent was toen de heer Albada. Op dat moment waren er 10 leden. Dit aantal steeg binnen vijf jaar al naar 43! Het hoogtepunt qua ledenaantal was 68, maar ik weet niet welke periode dit was. Op dit moment hebben we ongeveer 40 leden. We zijn een gemengd koor en de leeftijd varieert van 60 tot 90 jaar. Vrouwen zijn overigens wel in de meerderheid, maar dat zie je bij veel verenigingen. We zingen altijd vierstemmig en zowel Friese als Nederlandse liederen. Ons repertoire is een mix van vrolijke liederen en geestelijke nummers. Voor de jubileummiddag heeft onze dirigent Egbert de Boer uit Elahuizen zelfs een speciaal jubileumlied gecomponeerd.”

Oefenen

Van begin september tot en met begin mei oefent Sjong Nocht iedere donderdagmiddag in de grote zaal van Talma Hiem in Balk. Mevrouw Hooisma opent als voorzitter altijd de repetitie, dit doet ze op het orgel. Daarna volgt er een ontspannen en altijd gezellige oefenmiddag, waarbij er in de pauze stevig wordt bijgepraat. ,,We hebben al heel wat lief en leed met elkaar gedeeld. De sociale controle is behoorlijk groot, maar op de goede manier. Repetities worden nauwelijks gemist, behalve bij ziekte. En als er iemand om deze reden niet kan komen, dan gaat er altijd even een kaartje naartoe. Vanzelfsprekend vallen er leden weg, de stem wordt minder of de gezondheid laat deelname niet meer toe. Nieuwe leden zijn daarom van harte welkom. Het koor is door de jaren heen bijna een soort familie voor me geworden. Ieder jaar hebben we in Joure een ‘Sjongersdei’, hier komen verschillende koren uit Friesland. Dit jaar gaan we voor de 16e keer hier naartoe. Ook de leden van die koren kennen elkaar inmiddels. Daarnaast zingen we ook bij de Paas- en Kerstdiensten in Talma Hiem. In het verleden namen we ook wel deel aan de ‘Koren- en Korpsendag’ in Surhuisterveen, dat vond ik altijd erg leerzaam. Daar werd je als koor echt beoordeeld op je zangkunsten. Helaas wordt deze dag vanwege te weinig deelname al een tijd niet meer georganiseerd.” Mevrouw Hooisma heeft als voorzitter naast de repetities ook andere taken. Zo leidt ze de bestuursvergaderingen en zit ze voor de jubileummiddag in de Muziekcommissie. Het houdt haar scherp en levert haar de nodige contacten op. Twintig jaar Sjong Nocht heeft haar tot nu toe veel plezier en gezelligheid gebracht, ze denkt voorlopig dan ook niet aan stoppen. ,,Ik ga graag nog even door”, zegt ze tot besluit. ,,Het is fijn om iedere keer voor elk wat wils te brengen. Ook privé luister ik graag naar mooie koormuziek. Het programma ‘Nederland zingt’ mis ik nooit. Als het maar fleurig is. Ik hou niet van ‘te dreech.’ Tekst: Amanda de Vries   Wat: Jubileummiddag Sjong Nocht Waar: donderdag 25 februari in Talma Hiem Hoe laat: van 14.30 – 16.30 uur Voor wie: bewoners van Talma Hiem, Talma Park en de Skou

Auteur

Meintje Haringsma