75 jaar lid van vrouwenbond

BALK

Jetske Bergsma – van der Zijpp  is al 75 jaar lid van BvPF, Vrouwen van Nu afd. Gaasterland. Toen de afdeling Gaasterland van de “ Friesche Maatschappij van landbouw “ in 1939 opnieuw een 2-jarige cursus voor landbouwhuishoudonderwijs voor boerendochters wilde opstarten, bleken er niet voldoende cursisten te zijn. De deelnemende jonge dames moesten tenminste 16 jaar zijn. Maar het bestuur liet zich niet uit het veld slaan, 2 van de zittende bestuursleden hadden een dochter van 15 jaar en zo gebeurde het dat de jonge Jetske  van der Zijpp deelnam aan de cursus. In 1941 kon zij het diploma in ontvangst nemen en vanaf toen was haar lidmaatschap bij de “ Bond van Oud leerlingen bij het Landbouwhuishoudonderwijs in Friesland “ , kortweg de BvOL, een feit. Dit was de voorloper van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland. Onder die naam ging men in 1948 verder, in 2002 vond opnieuween naamswijziging plaats en werd het BvPF, Vrouwen van Nu. Al die jaren was Jetske erbij, eerst als lid van de afdeling Gaasterland. Dit is tevens de oudste afdeling van het land en bestaat al bijna 98 jaar.

Niet zo trouw

In 1945 trouwde Jetske met Wiebren Bergsma, ze woonden in Harich, maar zo vertelde ze; “ Ik had toen een jong gezin met 4 kleine kinderen en bezocht de bijeenkomsten, die op middag werden gehouden, niet zo trouw. In 1949 verhuisde het gezin Bergsma naar een boerderij in Langezwaag. Jetske liet haar lidmaatschap overschrijven naar de afddeling Langezwaag en hier vervulde ze meerdere periodes een functie in het bestuur. In 1963 kwamen ze terug op “ Gaasterlâns grûn “ en buorken aan de Harichsterdyk in Harich. Haar lidmaatschap ging weer over naar de afdeling waar het ooit begon. Naar eigen zeggen was het erg wennen. Want de leden van de afdeling Langezwaag waren allemaal vrouwen uit de boerenstreek. In Gaasterland waren intussen ook vrouwen van notabelen als lid toegetreden.

Zitting nemen in het bestuur

Maar ook in Gaasterland werd na verloop van tijd weer een beroep op haar gedaan en werd haar gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Tot enkele jaren geleden was ze nog actief lid van de bridgeclub van de afdeling. De bijna 92 jarige Bergsma bezoekt de afdelingsbijeenkomsten niet meer maar op de algemene ledenvergadering van de afdeling Gaasterland werd ze in de bloemetjes gezet en kreeg ze uit handen van voorzitter Liesbert Riemersma een oorkonde uitgereikt ter ere van haar 75 jarig lidmaatschap van de BvPF, Vrouwen van Nu.   Tekst: Foke van der Wal, Balk Foto: Erik Lankman, Balk

Auteur

Meintje Haringsma