Feestneuzen in Museum Hindeloopen

HINDELOOPEN

Op 2 en 3 maart wemelde het van de feestneuzen in Museum Hindeloopen. De actie ‘Help pake en beppe de vakantie door’ bestond 15 jaar. Het museum was binnen en buiten versierd en er werd gefluisterd dat er een gekke figuur op bezoek zou komen. Alle kinderen in de propvolle ruimte wachtten in spanning af. Opeens ging de deur van het museum open en struikelde er een clown naar binnen. Hij wilde ook naar het feest maar kon zijn feestneus niet vinden.

Hij dacht: In een museum bewaren ze van alles, dus misschien is er ook wel een feestneus. De kinderen lieten hem allerlei neuzen zien, zelfs een heksenneus , maar de echte feestneus was er niet bij. Tot een kind ontdekte dat de neus in zijn sok zat! Toen kon het feest echt beginnen. Overal waren feestspelletjes in het museum. Kinderen maakten hun gezichten mooi en knutselden muziekinstrumentjes. Ook bekeken ze ‘gekke’ voorwerpen van vroeger zoals een stoof. Een kind merkte op: ‘Us beppe hat ek sa’n ding. Stiet in blom op.’

Orkest

Toen iedereen klaar was met de spelletjes vormden de kinderen een orkest met de clown als dirigent. Natuurlijk hoorde daar voor ieder kind een echte feestneus bij. Uit volle borst werd gezongen:’Clown waar was je feestneus!’ Na een uurtje knutselen gingen de kinderen tevreden naar huis met de feestneus en hun feestlampje. Toen konden de vele vrijwilligers en de leden van de werkgroep ‘Kinderactiviteiten ‘ van de Vrienden van Museum Hindeloopen aan de slag om het museum weer feestvrij te maken.   Foto's Jan Verdel

Auteur

Meintje Haringsma