40 jaar trouwe dienst Kleindierliefhebbers

BALK

Afgelopen vrijdag kregen 2 trouwe leden van de Pluimvee- en koijnënvereniging, de PKV "Balk & Omstreken" een speldje opgespeld voor 40 jaar trouw lid van de vereniging Balk en de Kleindierliefhebbers Nederland. Rein Slikker, bestuurslid van de Kleindierliefhebbers Friesland spelde hen het kleinood op. Beide jubilarissen Gerrit Visser en Johan Albada fokken sinds 40 jaar hoenders. Visser fokt daarbij nog konijnen. Visser is al op hoge leeftijd, is nog steeds behulpzaam in de sport en zendt veel dieren in naar plaatselijke tentoonstelling van kleindieren . Albada is keurmeester, schrijver, geeft lezingen en maakt deel uit van veel organisaties. Beiden zijn de hoekstenen van onze hobby de kleindiersport.

  Op de foto: Gerrit Visser, Johan Albada, Rein Slikker.

Auteur

Meintje Haringsma