Krite Koar huldigt jubilarissen

BALK

 Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft het Krite Koar haar jubilarissen gehuldigd. De koorleden Jettie Spoelstra – Stegenga en Geertje Postma  ontvingen namens de Bond van Zangverenigingen in Friesland de versierselen en oorkonde behorend bij het 25 jarig jubileum. Het koorlid Geke Smids was in het afgelopen jaar 40 jaar lid van het Krite Koar. Samen met de 25 jarige jubilarissen werden zij door de voorzitter gefeliciteerd met een mooi boeket bloemen.

Voor aanvang van de ledenvergadering maakte het koor kennis met de door de benoemingscommissie voorgedragen nieuwe dirigent. Het koor en de dirigent hebben ervaren dat een nieuwe toekomst met deze samenwerking kans van slagen heeft.

Kennismaken

Mensen die eens willen kennismaken met het Krite Koar, kunnen vrijblijvend langskomen op de dinsdagavond om 19.45 uur in het gebouw de Cirkel aan de Herman Gorterstraat 4 te Balk. Bellen met 0514-593168 kan ook.

Auteur

Meintje Haringsma