Spetterende concert op basisscholen Balk

BALK

Het Oranjefondsproject ‘Kinderen Maken Muziek’ is een landelijk gesubsidieerd project om basisschoolleerlingen met muziek in contact te brengen. Op haar 40e verjaardag heeft Koningin Maxima dit project cadeau gedaan aan muziekinstituten en muziekverenigingen. Onder andere de muziekvereniging van Balk deed aan dit tweejarig project mee. De uitvoering is in handen van de Fryske Blaasakademy (FBA), opleidingsinstituut voor blaasorkesten en slagwerk in (Zuid-) Fryslân in samenwerking met de plaatselijke muziekverenigingen. Elke week krijgen de kinderen van de groepen 5, 6, en 7 van het basisonderwijs in Balk en Lemmer les op klarinet, fluit, saxofoon, trompet, trombone of slagwerk. Zo komen ze spelenderwijs met muziek in aanraking en leren ze het notenschrift. Het zijn voor de leerlingen inspirerende lesuurtjes.

Zo inspirerend dat sommige leerlingen ook mee doen aan een uur extra muziek in een ‘orkestklas’ in hun ‘vrije tijd.’ Op de basisscholen werd het, na ruim een half jaar lessen, hoog tijd de muzikale prestaties aan ouders en anderen te laten horen in hun eerste concert. De spanning was van de gezichten van de kinderen af te lezen en zo hoort het ook voorafgaand aan een echt concert. Onder de bezielende leiding van ‘meester’ Thijs en met steun van juf Meta en meester Ruurd werd een prachtig afwisselend muzikaal optreden gegeven. Elke instrumentengroep liet horen wat ze zoal geleerd heeft. Met alle instrumenten tegelijk spelen vond iedereen toch wel het mooist. Dat deden de leerlingen dan ook vol overgave in nummers als de ‘Cups en Fireball.’ Ouders zaten glunderend en trots te luisteren naar de prestaties van hun kinderen.

Auteur

Meintje Haringsma