Rommelmarkt Nijemirdum

NIJEMIRDUM

Op zaterdag 14 mei wordet er in het doprshuis van Nijemirdum een rommelmarkt gehouden. De markt is van 9.00 – 12.00 uur.


Auteur

Redacteur