Hagepreek in de openlucht

KOUDUM

De Doopsgezinde gemeente Koudum houdt samen met de zustergemeenten op eerste Pinksterdag, zondag 15 mei een bijzondere openluchtdienst bij evenement terrein “de Dobbe” (achter de Klink). De dienst begint om 10.00 uur. Mensen die de dienst mee willen maken, moeten zelf voor een stoel zorgen. Voorgangers zijn Zr. Jelly Hania- v.d. Kooi en Ds. Carla Duinkerken- Visser.

Rond 1835 noemde men zo’n soort dienst een Hagepreek. Anno 2016 betekent dit naast een stichtelijk woord vooral ook een gezellig samenzijn met muziek. Het gospelkoor "Sjema" uit Sneek zal aan deze dienst medewerking verlenen. Gospelkoor Sjema is opgericht in 1984 vanuit de Baptistengemeente te Sneek. In de loop van de jaren is het uitgegroeid tot een interkerkelijk gospelkoor. Sjema verzorgt optredens binnen en buiten Fryslân bij kerk-, jeugd en tentdiensten en heeft zeer uitgebreid repertoire. Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk koffiedrinken en bij- en napraten.


Auteur

Redacteur