BALK

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok verhuist eind dit jaar naar Franeker. Hij heeft een woning aan de Voorstraat 45 gekocht. Sinds zijn aantreden als commissaris in maart vorig jaar woont de heer Brok in een huurwoning in Balk. ,,In prachtich plak yn in moaie omjouwing mei geweldige minsken. Dat sil ik grif misse. Mar ik woe graach wat keapje, ha in soad hûzen besjoen en tink dat dit it bêste by my past.’’

Het huis staat in het centrum van Franeker. ,,It is in rom hûs. Dat woe ik graach, ek om gasten ûntfange te kinnen.’’ Bij aankoop van het huis heeft de heer Brok gebruik gemaakt van de diensten van makelaardij Popma.