Wie krijgt er in 2019 subsidie en hoeveel?

BALK

De gemeente de Fryske Marren heeft in de begroting voor 2019 een aantal subsidies toegekend aan diverse instelling. Stichting Bibliotheken Mar en Fean krijgt het meeste, een bedrag van € 915.216 euro. Stichting Kunstzinnige Vorming It Toanhûs staaat voor € 560.871 in de boeken en Stichting Erfgoed, Landschap en Natuur in oprichting (samenwerkingsvorm stichting Museum Joure en stichting Bezoekerscentrum Zuidwest Friesland (Mar en Klif)) krijgen € 302.574 euro.

Voor Stichting Museum Stedhûs Sleat wordt € 34.009 uitgetrokken. Stichting Oudheidkamer Lemster Fiifgea krijgt € 6.123, Stichting Afûk € 1.727, Stichting Bibliotheekservice Fryslân - platfoarm Lêsbefoardering Frysk (it Tomke projekt) € 2.500. Voor Stichting Zwem- en Recreatiebad De Stiennen Flier ligt bijna een half miljoen op de plank, namelijk € 491.680. VVV Waterland van Friesland in oprichting (samenwerkingsvorm VVV De Friese Meren-Gaasterland, Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland en VVV Zuidwest Friesland) krijgt het substantiele bedrag van € 227.866. De Stichting IJswegencentrale Sloten tenslotte krijgt € 500 net als de Stichting IJswegencentrale Gaasterland en de Stichting IJswegencentrale Skarsterlân.