IVN voorjaarswandeling langs meer en gaast

MORRA - IVN Súdwesthoeke organiseert zaterdag 13 april een voorjaarswandeling in de omgeving van de Morra.

De wandeling start om 9.30 uur bij de parkeerplaats aan de zuidoostkant van het aquaduct bij de Galamadammen (N359). De wandeling duurt ongeveer twee uur en voert deels over verharde en deels over onverharde paden; goed wandelschoeisel wordt aangeraden. Ook een verrekijker kan van pas komen.

Wat kan men verwachten tijdens deze wandeling? Ontluikende de bomen en bloemen en trekvogels die terug zijn uit hun overwinteringsgebied. ,,We hopen ze te zien langs de Morra en in het natuurgebied de Fugelhoeke. Mogelijk zien we de zeearend die in dit gebied een nest heeft”, aldus IVN.

Ook de verschillende landschapselementen en de geschiedenis van het gebied komen ter sprake. Hoe zag het eruit bij de Galamadammen, toen er nog geen aquaduct of brug was? Waar komt de naam Galemadammen vandaan? Hoe zijn de Morra en de gaasten van Gaasterland ontstaan? Wat voor functie had de slaperdijk tussen Hemelum en de Galamadammen?