Dierenvoedselbank Stichting De Gouden Poot zet zich in voor dieren van minima

BALK - Dierenvoedselbank Stichting de Gouden Poot helpt mensen die, om wat voor reden dan ook, minder geld te besteden hebben per week en al dieren hadden voordat zij onder bewind kwamen te staan of terecht kwamen in uitkeringen.

De dieren zijn dan vaak het kind van de rekening. Dierenartskosten, sterilisaties, chip en registratie worden achterwege gelaten omdat er simpelweg geen geld voor is. De stichting heeft niet voldoende financiële mogelijkheden om sterilisaties en dergelijk te betalen, maar kan wel de weg wijzen.

,,Wat wij wel kunnen, is een diertje voor €5,- chippen en registreren (voor de minima). Geen angst meer dat, als er een diertje weg loopt, hij in het asiel beland en dan een nieuwe baas krijgt omdat hij niet geregistreerd staat in de database. Wij chippen de dieren bij de mensen thuis”, laat de stichting weten.

Daarnaast verstrekt de dierenvoedselbank voer voor dieren van de minima en verzorgen zij ook dierbenodigdheden.

Via de website www.degoudenpoot.nl kan iedereen die minima is en in Friesland, Groningen of Drenthe woont zich aanmelden voor de chip en registratie.