Leerlingen in Súdwest-Fryslân bedenken oplossing om zwerfafval te voorkomen

KOUDUM - De Waste Battle 2019 is van start. Woensdag 10 april opende wethouder Erik Faber de Waste Battle op nieuwkomer Bogerman Koudum.

Bij de Waste Battle strijden leerlingen van het voortgezet onderwijs in Súdwest-Fryslân in groepjes tegen elkaar wie het beste idee heeft om zwerfafval te voorkomen. De winnaars krijgen een geldbedrag en hulp bij het uitvoeren van hun idee.

De Waste Battle wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. ,,Het is belangrijk dat de Waste Battle zich richt op het voorkómen van afval. En dat het een wedstrijd voor jongeren is”, zegt wethouder Erik Faber.

CSG Bogerman M@vo, het Nordwin College en RSG Magister Alvinus in Sneek hebben zich de afgelopen jaren al ingezet voor de Waste Battle. In eerdere edities deed ook het Marne College uit Bolsward mee. Dit jaar is Bogerman Koudum aangehaakt. ,,Wij zijn verheugd om ook in Koudum met een nieuwe groep leerlingen te werken aan de Waste Battle”, zegt initiatiefnemer Gooitske Zijlstra. ,,We zijn benieuwd welke ideeën zij bedenken waarmee we het onbewuste gedrag van mensen op een positieve wijze kunnen beïnvloeden.”

Dit jaar richten de deelnemers aan de Waste Battle zich op het strand en andere recreatieterreinen. ,,De plasticsoep is wereldwijd een groot probleem. Wij kunnen onze ogen daar in Súdwest-Fryslân niet voor sluiten”, vindt wethouder Faber. ,,Ook in onze gemeente waait zwerfafval het water in, of het wordt erin gegooid.” Faber gaat er vanuit dat de meeste leerlingen inmiddels bekend zijn met het begrip ‘plasticsoep’. ,,Ze komen vast met goede ideeën; ideeën van jongeren zijn inspirerend.”

De gemeente hangt in de havenkantoren posters op over hoe we met elkaar de gemeente schoon kunnen houden. De havenmeesters krijgen ook vuilniszakken van Nederland Schoon. Die kunnen ze aan toeristen uitdelen om hun afval in te doen of, als ze willen, om zwerfafval op te ruimen.

De komende drie maanden zijn de voorrondes van de Waste Battle. Tijdens de voorrondedagen gaan de leerlingen in groepjes aan de slag. Per school gaan de beste twee ideeën door naar de finale. Die is op 5 juli in Sneek.

De Waste Battle Súdwest-Fryslân is een initiatief van gooitz in samenwerking met Norder Advies. De gemeente Súdwest-Fryslân stelt geld beschikbaar voor de Waste Battle. Ook de lokale bedrijven Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Roelofs BV, Jumbo Kooistra en Omrin stellen geld, tijd en kennis beschikbaar. Meer informatie op www.wastebattle.nl.