Weromsjen yn Gaasterlân (419)

De kinderen van de Christelijke Lagere School te Balk op schoolreis naar Schiphol. Een echt uitje naar een plek waar je in die tijd nomaliter niet kwam. Reizen met een vliegtuig was voor de rijken. Nu is het de “normaalste zaak” van de wereld. De foto zal genomen zijn tussen 1948 en 1950 volgens de inzender. Er ontbreken drie namen in de lijst. De juffrouw op nummer 32 en de nummers 38 en 45. Wie herkent ze?

1. Okke van der Wal, 2. Piet Groenewoud, 3. Bokke H. Lyklema, 4. Albert de Graaf, 5. Thewis Smit, 6. Pieter Hoekstra, 7. Sjoerd W. Haantjes, 8. Durk Zijlstra, 9. Marten Stegenga, 10. Hans van der Veer, 11. Gerben Kuiper, 12. Sjoerd P. Haantjes, 13. Wim de Jong, 14. Bauke de Boer, 15. Durk de Boer, 16. Douwe Haitjema, 17. Tiny de Jong, 18. Janke de Wilde, 19 Sietske de Jong, 20. Jelle van der Goot, 21. Pieter Hoving, 22. Johannes Jongsma, 23. Ruurd Visser, 24 Eling Koopmans, 25. Johannes Haringsma, 26. Lammert de Graaf, 27. Geert Prins, 28. Wietse Roskam, 29. meester Krol (Pieter Kroles), 30. meester Wieger Steegenga, 31. Stoffel Roelevink, 32. juffrouw ? 33. meester Meindert Dijkstra, 34. Ina de Jong, 35 Sjirkje Lootsma, 36. Loes Luyckx, 37. Jantje de Graaf, 38. ??, 39. Fokje Kuiper, 40. Heleen van der Lee, 41. Jetske Keulen, 42. Jacoba Steegenga, 43. Geertje Feenstra, 44. Jeltje Stegenga, 45. ???

Foto en namen: Bokke Lyklema, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327