Erop of eronder bij bridge Balk

BALK - Het was erop of eronder op de laatste bridgeavond bij bridgeclub Balk. Twee paren promoveerden, twee zijn gedegradeerd.

De gelukkigen zijn Boudien de Jong met Ackelyn Stapensea en Lolly Klijnsma met Riekie Witteveen. Zij spelen volgend seizoen in de A. Degenen die het in de B weer spannend gaan maken zijn Bennie Postma met Julius Lolkema en Harmen van der Zee met Rimmy Bouwer. In september gaan ze bij de club de strijd weer aan. Nu nog een gezellige slotdrive en dan fijn de zomervakantie in.

Uitslagen Bridgeclub Balk 15 april 2019

A. 1. Meinze Kuiper & Sjoerd de Groot 69,79; 2. Wiebe Visser & Griet van der Goot 55,73; 3. Wiebren Klijnsma & Foekje Hoogervorst 55,21; 4. Durk Bosman & Hendrik Eppenga 51,56; 5. Julius Lolkema & Bennie Postma 50,52; 6. Binne Eppenga & Roelie de Graaf 48,96; 7. Mattheo van Rijs & Herman Mous 44,27; 8. Cathy Krenning & Hanneke Steensma 42,19; 9. Gosse Hylkema & Sjoerd van der land 41,96; 10. Harm van der Zee & rimmy Bouwer 40,10.

B. 1. Boudien de Jong & Ackelyn Stapensea 59,25; 2. Janny Bult & Corrie Hendriks 59,21; 3. Lolly Klijnsma & Riekie Witteveen 56,69; 4. Wigle Haringsma & Japke Haringsma 55,31; 5. Marianne van Olffen & Egbert Otten 54,01; 6. Ronald Rinia & Ina Stapensea 53,95; 7. Hessel Heeringa & Margreet van ’t Land 48,63; 8. Sipkje van Gosliga & Frans Hoogervorst 47,55; 9. Doet Lievaart & Sietske Lolkema 46,25; 10. Alie Sijtsma & Hendrina Monkelbaan 35,57; 11. Berty van der Ham & Hilly Dijkstra 34,21.