Scholen herdenken, leerlingen dragen voor

BALK - Bij het raadhuis in Balk werd op 11 april de oorlog herdacht. Twee leerlingen hebben een gedicht voorgedragen: Jildou Dijkstra van De Bolster en van het Ludgerus las Yoran Wijnia zijn gedicht voor. De leerlingen van it Hazzeleger waren er wel bij, maar van hen was er niemand die een gedicht voorlas. De 55 leerlingen gingen vervolgens nog naar het geadopteerde beeld in het gemeentehuis.

Jildou Dijkstra droeg het onderstaande gedicht voor:

1940-1945

Chaos in Nederland.

Meerdere bombardementen.

Joodse mensen werden allemaal opgepakt.

Vluchten uit Nederland, is het nog wel veilig hier?

Onderduiken niet zeker dat je het overleeft.

5 mei de dag die je nooit weer vergeten mag!

Eindelijk we zijn vrij.

Het is over, we hoeven niet meer te schuilen en niet meer bang te zijn.

Geen geweld en geen bombardementen meer.

We kunnen weer keuzes maken in vrijheid en genieten.

Gun het iedereen en geniet mee … ALTIJD!

Vrijheid, eigenlijk heel speciaal.

Omdat je weet dat het op veel plekken anders gaat.

Als ik een wens mocht doen, wenste ik, dat er voor iedereen vrijheid is.

Jong of oud, licht of donker, of wat voor geloof dan ook.

Vrijheid en vrede verdient iedereen.

Daarom herdenken we vandaag de slachtoffers die we nooit mogen vergeten