Dodenherdenking Koudum

KOUDUM - Ook in Koudum wordt op 4 mei de dodenherdenking gehouden. De start is om 19.30 uur bij de PKN kerk aan de Smidsweg.

De stoet wordt voorafgegaan door tamboers met omfloerste trom. Nij Libben speelt vanaf 19.50 uur koralen op de Nieuwe Begraafplaats. Op dit kerkhof liggen 4 Engelse en Canadese luchtvarenden begraven.

Tijdens de ceremonie lezen de kinderen van de lagere school enkele gedichten voor en worden er bloemen en kransen gelegd bij het monument. Na de Last Post speelt Nij Libben het Engelse Volkslied en het Wilhelmus. De stoet loopt na afloop terug naar het kerkplein en wordt daar ontbonden. De organisatie is al vanaf 1946 in handen van de Oranjevereniging.