Hemelum sjongt

Hemelum - In de Nicolaaskerk in Hemelum vindt 28 april om 19.30 uur een zangdienst plaats.

Muzikale medewerking wordt verleend door Antje de Groot. Dirk Coenen bespeelt het orgel. Pastor R. Pasterkamp verzorgt de meditatie met als thema: Als je ’t niet meer zeggen kunt.

Er is een collecte voor de onkosten en na afloop koffie en thee.