Plaatsing zwaluwtil door Vogelwacht Balk

BALK -In het kader van haar 75-jarig jubileum heeft Vogelwacht Balk e.o. een zwaluwtil geplaatst op het terrein van Bungalowpark Markant te Balk. Theo Leenes en Johan Stegenga realiseerden het project. De zwaluwtil is vanaf het openbare fietspad naar de Warrensterwei goed te bezichtigen.

75 procent minder huiszwaluwen

Ten opzichte van eind jaren '60 van de vorige eeuw is het aantal huiszwaluwen zeker met 75% afgenomen. Ze kunnen dus goed een steuntje in de rug gebruiken. De huiszwaluw bouwt van klei en zand een komvormig nest, veelal onder de dakgoot of windveer tegen de gevel van een huis. De geplaatste zwaluwtil biedt maar liefst ruimte aan 48 nestplaatsen. Huiszwaluwen zijn ook nog eens zeer nuttig. Ze eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen.