Formateur erg in trek: 34 mensen willen iets meegeven

BALK - Iedereen die een punt wilde inbrengen in het coalitieakkoord kon zich melden bij de formateur.

Maar liefst 34 mensen hebben zich aangemeld. De formateur moet daarom extra bijeenkomsten organiseren om iedereen te woord te kunnen staan.

Formateur Aucke van der Werff werkt aan een samenwerking tussen CDA, VVD, PvdA en GroenLinks.