Talentprogramma water

BALK - De gemeente De Fryske Marren geeft 45.000 euro aan het talentprogramma Water van Wetsus. Met dit geld wordt met regionale partners een beweging op gang geholpen om de verwachte personeelstekorten in de watersector op te vangen. Paques uit Balk draait ook mee in dat programma.

Het talentprogramma bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van programma's gericht op het basis- en voortgezet onderwijs. De samenwerking tussen watersector en onderwijs in dit programma heeft er mede toe geleid, dat de instroom in water gerelateerde opleidingen in Leeuwarden is toegenomen. Voortzetten van deze activiteiten draagt bij aan het algemeen belang van de deelnemers, namelijk het garanderen voor de toekomst van instroom van kennismedewerkers richting de sector, als cruciale levensvoorwaarde voor die bedrijven.

Stimuleren

De sector erkent de noodzaak en ondersteunt dan ook financieel en in-kind het Talent Program van Wetsus/WaterCampus. Bedrijven als Paques, Landustrie, Vitens, Frisia Zout en Wetterskip Fryslân (Woudagemaal) draaien jaarlijks mee in het talentprogramma door het bieden van excursielocaties, gastlessen en stageplekken. Deze investeringen behoren niet tot hun reguliere activiteiten, maar komen voort uit het besef dat investeren in het versterken van het profiel van de watersector en het stimuleren in de keuze voor technische studies noodzakelijk is. Omdat deze partijen de noodzakelijke investering niet alleen kunnen financieren is ook een overheidsinvestering noodzakelijk. Tot nog toe is voor het programma cofinanciering gevonden bij provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

Basisscholen bezoeken

Vele basisscholen en instellingen voor Voortgezet onderwijs uit onze gemeente zijn actief betrokken bij dit programma. Met de geleverde bijdragen van de sector, overheid en de scholen bezoekt Wetsus ruim 120 basisscholen in Friesland. Circa 15% hiervan zijn gevestigd in de De Fryske Marren (zie bijlage 1). Wetsus streeft ernaar om de betrokkenheid in onze gemeente verder te vergroten. In het kader van het programma voor Voortgezet Onderwijs, werkt Wetsus samen met het Bornego College uit Joure en het Zuyderzee College uit Lemmer. Zij zijn actief betrokken bij de programma's en worden actief benaderd om gebruik te maken van het aanbod van lesmateriaal, technasium, gastlessen, ontwerpopdrachten en excursies. Ook deze activiteiten wil Wetsus op minstens dezelfde schaal continueren.

Fries talent in Friesland houden

Behalve voor het aantrekken en behouden van relevante bedrijvigheid, is het talentprogramma ook een gereedschap om Fries talent in Friesland te houden. De processen die in het Talent Program zijn ontwikkeld, worden constant geëvalueerd. Ondersteuning door De Fryske Marren van het talentprogramma stelt Wetsus in staat om dit programma te continueren en uit te bereiden.