Slechte ventilatie de Bolster: bestek is weg

BALK - Bij CBS de Bolster zit een constructiefout in het pand. De school had gevraagd om geld op dat op te lossen bij de gemeente maar diende de extra informatie die daarvoor nodig was te laat in. Ze hebben nu tot 10 mei de tijd om dat alsnog te doen.

In de school werkt het ventilatiesysteem niet goed. De leerkrachten en leerlingen hebben last van tocht en het is de vraag of er voldoende ventilatiecapaciteit is. De informatie die daarvoor ingebracht moest worden is te laat ingediend, omdat de medewerker huisvesting is gestopt en er nog geen nieuwe medewerker is. Bovendien zijn bestek en bestektekeningen (beide bouwkundig en installatietechnisch) van de nieuwbouw van De Bolster weg.

Het schoolbestuur heeft deze gegevens zelf niet. De bedrijven die destijds bij de bouw betrokken waren, bestaan niet meer, zijn overgenomen of hebben de gegevens niet meer. Lukt het de school niet om de benodigde gegevens op tijd aan te leveren, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.