Veertien lintjes in de gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK - Veertien inwoners van Súdwest-Fryslân kregen vandaag tijdens de lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding.

Burgemeester Jannewietske de Vries speldde de versierselen namens de koning op. Veelal onder valse voorwendselen, waren de betrokkenen naar de Martinikerk in Sneek gelokt.

De gedecoreerden deden jarenlang vrijwilligerswerk of leverden een bijzonder prestatie in hun baan. Voortaan mogen zij zich Ridder (3) of Lid (11) in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Traditiegetrouw vindt de lintjesregen in heel Nederland plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd: Tjeerd de Boer (Sneek), Folkert Sijbrandij (Bolsward) en Mark de Waard (Sneek).

Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd: Auke Buren (Workum), Jan Douma (Oppenhuizen), Saskia Eringa-Rijpma (Wommels), Geertje Kuiper-Bergsma (Sneek), Nel Popma-Hoekstra (Blauwhuis), Sjekkie Rolsma (Makkum), Jaap Roorda (Witmarsum), Theo Ruis (Sneek), Grieto Schuster (Sneek), Dirk Tamminga en Hannie Tamminga-Kamstra (Makkum).