B&W wil door met Radio Spannenburg

BALK - B&W wil de gemeenteraad voorstellen een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media om Radio Spannenburg opnieuw aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente De Fryske Marren.

Stichting Radio Spannenburg is aangewezen als lokale publieke media-instelling in de gemeente De Fryske Marren. De aanwijzing is ingegaan op 19 augustus 2014 en eindigt op 18 augustus 2019. De stichting heeft bij het Commissariaat voor de Media een verzoek ingediend voor aanwijzing in een aansluitende periode. Er zijn geen andere aanbieders die een aanvraag hebben ingediend. Conform de Mediawet 2008 (artikel 2.61 lid 2) dient de gemeenteraad het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die de wet stelt. Dit advies dient binnen achttien weken, dat wil zeggen vóór 25 juni 2019, te worden uitgebracht.

21.000 euro subsidie

Als een zendmachtiging wordt afgegeven is de gemeente op grond van de Mediawet verplicht een bijdrage te verlenen. De gemeente ontvangt hiervoor in 2019 een vergoeding via het gemeentefonds van € 1,28 per huishouden (meicirculaire 2018). De gemeente mag gemotiveerd afwijken van het normbedrag en verleent momenteel een met de omroep overeengekomen bijdrage van € 21.000. De gemeentelijke bijdrage blijft in de nieuwe periode op dit niveau.

Met de Stichting Radio Spannenburg heeft een gesprek plaatsgevonden over de aanvraag tot verlenging van de zendmachtiging.