Weekendschool voor Koudum-Hindeloopen-Stavoren

HINDELOOPEN - De weekendschool in Sneek is zo’n succes dat Súdwest-Fryslân financieel wil meewerken aan nog een school in de gemeente, in de driehoek Koudum-Hindeloopen-Stavoren. De vestiging in Sneek krijgt bovendien een extra klas.

De weekendschool in Sneek, voor kinderen van 10 tot 14 jaar, ging afgelopen najaar van start. Het gaat om leerlingen die van huis uit minder mogelijkheden hebben tot ontplooiing op diverse vlakken, zoals wetenschap, maatschappij, cultuur en techniek. “Dankzij de weekendschool wordt het toekomstperspectief van de kinderen beter, en ook hun zelfvertrouwen neemt toe”, zegt wethouder Stella van Gent.

Veel talent onbenut

De weekendschool is eenmaal per twee weken op de zondagmiddag, van 13.00 tot 16.30 uur, in de periode oktober-juni. Na de start in de herfst van 2018 (met een volle klas; 26 leerlingen) bleven de aanmeldingen komen. “Dan ligt het voor de hand dat we nu uitbreiden”, zegt voorzitter Wouter Willems van Weekendschool Súdwest-Fryslân. “Een van de redenen om de weekendschool te beginnen was immers dat wij, als stichtingsbestuur, van mening zijn dat veel talent van kinderen onbenut blijft. Het is mooi om te zien dat een stijgend aantal gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen wil meedoen.”

Gratis deelname

Vanaf komend school jaar is er, verdeeld over de drie klassen in Sneek en in de driehoek Koudum-Hindeloopen-Stavoren plek voor 75 leerlingen. De kinderen doen mee voor een jaar, maar na dat eerste jaar kan de deelname met één of meer jaren worden verlengd. De deelname is gratis.

Gastdocenten

Aan de hand van thema’s krijgen de leerlingen les van gastdocenten uit het beroepenveld, zoals een karateleraar, circusdirecteur en een wethouder. Tijdens deze gastlessen maken de leerlingen kennis met het vakgebied van de docent en gaan ze zelf aan de slag met activiteiten rondom het beroep. Op deze wijze krijgen de leerlingen een beeld van ‘wat de wereld te bieden’ heeft. “We vinden dat een goede timmerman net zo belangrijk is als een chirurg, en dat willen we ook uitstralen.”

WeekendschoolXTRA

Daarnaast is er het plan voor een WeekendschoolXTRA, vanaf 1 januari 2020, voor kinderen in de leeftijden van 12 tot 18 jaar. Deze WeekendschoolXTRA, met ruimte voor drie groepen van 12 kinderen elk, is een gezamenlijk initiatief met de projectgroep Zomerkans van Samenwerkingsverband Fultura. “Om gelijke kansen te bieden aan kwetsbare jongeren met uiteenlopende en complexe problemen”, zegt Willems. “Wij zien het als een logisch vervolg op de weekendschool. Met de uitbreiding hebben we geweldige programma’s voor alle jongeren van 10 tot 18 jaar die om welke redenen dan ook tussen wal en schip dreigen te vallen, en een extra steuntje in de rug wel kunnen gebruiken.”