Opening Gezondheidscentrum Bakhuizen 25 mei

BAKHUIZEN - Wethouder Frans Veltman opent zaterdag 25 mei het eerste en enige gezondheidscen-trum van Bakhuizen. In het Gezondheidscentrum kunnen inwoners van Bakhuizen en omgeving terecht voor alle eerstelijnshulp.

Goed aanbod zorg

Gangmaker achter het Gezondheidscentrum is Janneke Osinga, sinds zeven jaar huisarts in Bakhuizen. Volgens haar is het belangrijk dat een klein, maar hecht dorp zoals Bakhuizen zelf de beschikking heeft over een goed aanbod van zorg.

Naast de apotheekhoudende huisartspraktijk, met gespecialiseerde praktijk-ondersteuners, biedt het Gezondheidscentrum ook onderdak aan Thuiszorg Zuidwest Friesland, diëtist Annieke Boersma, fysio- en manuele therapie Gea Veltman, logopedist Esther Bleeker en GZ-psycholoog en EMDR-therapeut Dieuwertje van der Zee.

Om ruimte te bieden aan het Gezondheidscentrum is het onder architectuur gebouwde pand aan de Skuniadyk geheel gerenoveerd. Tevens is het gebouw voorzien van de modernste technieken gebied van duurzaamheid.

De verwarming van het gebouw is gerealiseerd met behulp van een warmtepomp die de warmte uit de bodem betrekt.

Een gasaansluiting is niet meer nodig en is derhalve volledig afgekoppeld. De elektriciteit wordt opgewekt met 50 op het dak geplaatste zonnepanelen. De verlichting in het gebouw is uitgevoerd met energiezuinige LED verlichting.

Door voor een bestaand pand te kiezen, draagt het gezondheidscentrum bij aan het behoud van de beeldbepalende panden in Bakhuizen.

Vanaf september is de huisartsenzorg in Bakhuizen ook weer op volle sterkte, met de komst van huisarts Gertrude Bomert.

Zij vult daarmee de ruimte op die was ontstaan doordat huisarts Hil Dijkstra per 1 april - na 20 jaar - afscheid heeft genomen van de huisartsenpraktijk.

Aansluitend aan de officiële opening zijn geïnteresseerden welkom in het Gezondheidscentrum Bakhuizen, voor het open huis.

De opening is om 14.00 uur. Het open huis duurt tot 17.00 uur