Hagepreek op Pinksterzondag in Harich

HARICH De Doopsgezinde Gemeente Balk-Woudsend houdt op Pinksterzondag 9 juni op het erf van de familie Bram de Smit aan de Lorbuorren 2 in Harich vanaf 10.00 uur een hagepreek.

In lang vervlogen tijd zijn de menisten vervolgd en mochten zij hun geloof niet in het openbaar belijden. Zo ontstonden er op menig plek in Friesland schuilkerkjes, waar de menisten heimelijk samen kwamen. Ook werden er dienst in het vrije veld gehouden, de zgn. “hagepreken”. Bij gevaar kon men dan snel vluchten.

Deze heimelijkheid is al lang verleden tijd maar de menisten houden op diverse plekken in den lande de traditie in ere en vieren de dienst in het vrije veld , de “Hagepreek”. Ook de Doopsgezinde Gemeente van Balk-Woudsend in samenwerking met de gemeenten Warns en Stavoren nodigt haar leden , belangstellenden, vrienden van de gemeenten en allen die dit meewillen maken uit voor de

De muzikale medewerking komt van een Blazersgroep van Concordia. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers. Ook is er gelegenheid om de beelden in de tuin van Bram de Smit te bezichtigen. Mensen hoeven zelf geen stoel mee te nemen.