J. S. de Zwart als priester gepresenteerd

BALK Zaterdagavond is in de H Willibrorduskerk in Lemmer J S de Zwart als priester gepresenteerd in de Christoffelparochie.

In een mooie viering is hij door alle locaties welkom geheten, dus ook die van Balk en Bakhuizen. Van elke locatie was er iemand die hem tijdens de dienst welkom heette en een cadeau aanbood. De locatie Balk bood hem een Balkster Balkje (koek) aan. Heel lang geleden lag er een balk over de Luts, die dorpen Harich en Wyckel verbond. De pastor heeft dezelfde verbindende taak binnen de geloofsgemeenschap. De parochie heeft er alle vertrouwen in dat hij hierin zal slagen.