Kerkuilen krijgen ringen

SONDEL Zaterdag hebben Durk Venema en Age van der Meer van de werkgroep Uilen van de Vogelwacht Balk e.o. wel zes jonge Kerkuilen bij de familie Schraa te Sondel kunnen ringen.

Door de toename van het aantal veldmuizen in de weilanden is ook het aantal jonge kerkuilen toegenomen. Bekend is dat bij veel voedsel, lees veldmuizen, het aantal nesten en eieren toeneemt bij (kerk)uilen. Hetzelfde geldt overigens ook bij roofvogels.

Nadere informatie en/of advies betreffende (Kerk)uilen kan verkregen worden bij de Vogelwacht Balk e.o.