Bezuinigingen desastreus voor sportverenigingen

JOURE/WIJCKEL De beoogde tariefsverhoging van de zaalhuur in de sporthallen van gemeente De Fryske Marren zal leiden tot een forse contributieverhoging voor de verenigingen die gebruik maken van deze sporthallen, waaronder die in Balk. Dit meenden insprekers tijdens het petear vorige week. B&W willen naar een verdubbeling van de tarieven in 5 jaar. Nu al zijn de tarieven, in vergelijking met omliggende gemeenten aan de hoge kant.

Tijdens het Petaer van de gemeenteraad op 19 juni hebben respectievelijk Jeroen Hofstra namens de sportverenigingen in Harich, Wijckel en Balk en Jan Veeken namens Dorpsbelangen van Wijckel, Harich-Ruigenhuizen en Balk forse kritiek geuit op de plannen.

De dorpen hebben een aantal belangrijke punten van kritiek. In de eerste plaat leidt de verhoging van de zaalhuur tot contributieverhogingen van 60-70%, zo stellen zij. Verder is er geen onderbouwing van het waarom en de hoogte van de bezuiniging op de tarieven. Ze vinden het verder raar dat er nog niet eens een Sportnota in wording is, waarin de keuzes in moeten staan, terwijl ze wel al deze verhoging wil doorvoeren. Minstens zo belangrijk is volgens hen dat het sporten door zo’n ingreep wordt gefrustreerd. Daarbij ondermijnt de gemeente ook nog eens haar eigen gemeentelijke beleid dat sport promoot.

Jan Veeken liet verder nog weten dat er bovendien nog een bezuiniging van 2 jaar geleden in de lucht hangt over het niet meer onderhouden van de korfbalvelden. Die maatregel werd toen uitgesteld. ‘Opgeteld met de huidige bezuiniging zou dit tot meer dan een verdubbeling van de contributies leiden!!’