Bakhuizen wil alles onder 1 dak

BAKHUIZEN De projectgroep Centrum van Bakhuizen buigt zich al een tijdje over de vraag of het interessant zou zijn voor Bakhuizen om de basisschool en het dorpshuis samen te voegen in één gebouw op de plek van het huidige dorpshuis De Gearte, zodat het ook bijdraagt aan het centrum van het dorp. Een optie die wat Better Bakhuzen

betreft zeker onderzocht moet worden…’Maar dat moeten we wel samen doen en daar wringt nu net de schoen,’stelt Better Bakhuzen. ‘Onze school en de Gearte hebben een zeer belangrijke functie voor de leefbaarheid van Bakhuizen. Het schoolgebouw is niet meer van deze tijd en zal in ieder geval grondig aangepakt moeten worden om weer jaren vooruit te kunnen. Voor de Gearte geldt hetzelfde. Er is uiteraard in de afgelopen jaren onderhoud gepleegd; er zijn stappen gezet om energiekosten te drukken en de foyer is vernieuwd. Echter, om een toekomstbestendig dorpshuis te bewerkstelligen zal er echt veel meer moeten gebeuren.’

School afgeschreven

Omdat het bij de projectgroep Centrum bekend was dat het schoolgebouw is afgeschreven, is reeds in een vroeg stadium contact opgenomen met het overkoepelende schoolbestuur van de Bisschop Möller Stichting (BMS). Dit om te overleggen of zij aan willen haken in dit traject om alle opties die er zijn, samen te onderzoeken zodat voor het dorp Bakhuizen het gemeenschapsgeld zo optimaal mogelijk besteed kan worden. ‘Helaas heeft het overkoepelende schoolbestuur besloten hier geen deel vanuit te willen maken. Inmiddels is in de kadernota een bedrag opgenomen voor een voorbereidingskrediet om plannen rondom de huidige school uit te kunnen werken. De grote vraag nu is uiteraard dan wel hoe de Bisschop Möller Stichting een samenwerking met inwoners van Bakhuizen wil vormgeven in dit traject. Toch best wenselijk als we praten over grote investeringen in een belangrijke dorpsvoorziening waar we hoogstwaarschijnlijk weer decennia mee vooruit moeten? Voor de leefbaarheid van het dorp is een aantrekkelijke, in de gemeenschap ingebedde, basisschool een groot pluspunt. Omgekeerd is een dorp waar men graag wil en blijft wonen vanwege de goede leefbaarheid een pré voor het voortbestaan van een basisschool.’

Serieus onderzoek

De projectgroep Centrum heeft eind vorig jaar al een dorpsbijeenkomst georganiseerd waarin vele aanwezigen met elkaar gebrainstormd hebben over wat men aan voorzieningen belangrijk vindt in een dorpshuis, een school en/of in een gezamenlijk gebouw. Overigens, het samenvoegen van de school en het dorpshuis is niet een doel op zich voor Better Bakhuzen; het serieus onderzoeken van deze optie wel. Daarom staan er inmiddels meerdere bezoeken gepland aan soortgelijke projecten in andere dorpen om enerzijds gebouwen letterlijk te bekijken, maar ook om ervaringen uit te wisselen en te leren.’ Better Bakhuzen hoopt er nog steeds op dat ze over niet al te lange tijd toch met alle betrokken partijen de voor de hand liggende opties gezamenlijk kunnen onderzoeken. ‘Zeker nu er besluiten genomen worden over een voorbereidingskrediet voor het uitwerken van plannen voor het schoolgebouw.’