Glemmer niet toegankelijk voor minder validen: PvdA wil dat gemeente het mogelijk maakt

LEMMER/BALK Uit de publicatie van de organisatie van het Glemmer Beach Festival, blijkt dat zij ten aanzien van de mindervalide “de veiligheid van rolstoelgebruikers niet kunnen waarborgen. De organisatie van Glemmer Beach heeft tot hun grote spijt dan ook de keuze moeten maken geen rolstoeltickets meer aan te bieden. De steile dijk in combinatie met rijplaten, zand en soms regen zorgen voor gevaarlijke situaties.” Zij vragen begrip voor deze beslissing en uitgaande van de huidige situatie is volgens de PvdA te begrijpen dat men begrip vraagt.

De pvdA stelt echter wel dat het mensen onmogelijk maken om een festival te bezoeken wettelijk helemaal niet kan. Omdat volgens het verdrag van de Verenigde Naties (juni 2016) personen met een beperking recht op toegang tot cultuur. Volgens de Nederlandse overheid is het een mensenrecht toegang te krijgen tot het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, waar cultuur een onderdeel van is.

De PvdA vindt dan ook dat een Topfestival als Glemmer Beach, voor een ieder toegankelijk en veilig te bezoeken moet zijn. Daar valt dus ook onder het door mindervaliden bezoeken van genoemd festival. De partij vraagt B&W dan ook om een oplossing om mensen met een beperking wel toegang te verlenen tot Glemmer Beach. Ook vindt ze dat de gemeente daar bij de vergunningverlening rekening mee had moeten houden. En ze draagt B&W op om in contact te treden met de organisatie om er voor te zorgen dat de minder-validen het festival ook gewoon kunnen bezoeken.