Coalitiepartijen DFM akkoord met bezuiniging op sport: zet leefbaarheid op scherp

JOURE Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 juli zijn de coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en GL akkoord gegaan met een verdubbeling in de komende jaren van de sporthaltarieven in de gemeente De Fryske Marren. Deze bezuiniging van 300.000 euro was een van de maatregelen uit de Kadernota 2019 waarin onder andere stond hoe de overschrijdingen in het Sociaal Domein, zoals de jeugdzorg, goedgemaakt moesten worden.

De coalitiepartijen waren nauwelijks gevoelig voor de argumenten die tijdens het Petear van 19 juni naar voren zijn gebracht door vertegenwoordigers van respectievelijk de Plaatselijke Belangen van Wijckel, Harich en Balk en de sportverenigingen uit deze plaatsen die intensief gebruik maken van de sporthal in Balk. Ook waren de coalitiepartijen eensgezind in het afwijzen van een amendement van CU/FNP/Burgerpartij die de gehele tariefsverhoging van tafel wilde hebben en daarvoor ook een dekking hadden bedacht.

Op vragen van Jochem Meester van de FNP waarom niet gewacht kon worden op het uitkomen van de integrale Sportnota die de gemeente aan het maken is, in samenspraak met o.a. de sportverenigingen, en of het wel zo logisch is dat de gemeente gaat bezuinigingen op sport terwijl ze sportbeoefening zo propageert, kwam van de VVD wethouder Financiën, Jos Boerland, geen inhoudelijk antwoord.

Woordvoerder Jan Veeken van Dorpsbelang Wijckel betreurt deze forse bezuiniging ten zeerste omdat het waarschijnlijk leidt tot een aanzienlijke tariefsverhoging bij de korfbalvereniging DTG en dit het lidmaatschap niet bevordert. “Een gezonde en levendige korfbalvereniging met zowel meiden als jongens en waar jong en oud elkaar ontmoeten, is van groot belang voor de leefbaarheid in een klein dorp als Wijckel”. Ook is hij verbaasd dat in een, wel aangenomen, amendement van de coalitiepartijen om de forse tariefsverhoging over meer jaren uit te smeren, staat, dat extra kantineopbrengsten de hogere kosten door tariefsverhogingen, kunnen dekken. “Betekent dit dat sporters meer bier moeten drinken?”

Ook Jeroen Hofstra, bestuurslid van korfbalvereniging Harich, en spreker bij het Petear van 19 juni, is zeer teleurgesteld in de afloop van het raadsdebat: “Wat heeft het nog voor zin om met de gemeente rond de tafel te zitten over de inhoud van de Sportnota, als er een niet gemotiveerde bezuiniging op sport wordt doorgezet voordat er één letter van de Sportnota op papier staat”.

“Het Petear was toch bedoeld om in gesprek te gaan met elkaar en de inwoners en organisaties meer serieus te nemen in hun bezwaren? “De gemeenteraad is toch van en voor de inwoners!”