Plan voor bouw appartementen Dubbelstraat 11

BALK Bij de gemeente De Fryske Marren is een aanvraag binnengekomen van ontwikkelaar Junco B.V. om op de plek waar eerst garage van der Heide was gevestigd aan de Dubbelstraat 11 maximaal 25 appartementen te bouwen. Het voormalige garagebedrijf wordt dan gesloopt.

Binnen het geldende bestemmingsplan is het plan niet mogelijk. Ook kan het bestemmingsplan niet veranderd worden. Er moet een heel nieuw bestemmingsplan voor het hele gebied komen.

De gemeente vindt dat het plan er goed uitziet. ‘De huidige bebouwing doet in grote mate afbreuk aan de kwaliteit van het centrum van Balk. Een herontwikkeling van de locatie is zeer wenselijk. Zo wordt dit door alle betrokken partijen ervaren. Er is zowel intern, als extern onder andere met de Provincie Fryslân uitvoerig overleg gepleegd met betrekking tot dit bouwplan. Daarbij zijn de diverse eisen, wensen, opmerkingen en aanbevelingen doorgevoerd in het ontwerp,’stelt ze in haar planvorming.

Duurzaam en gasloos

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met ontwikkelaar Junco B.V. over de kosten voor deze ontwikkeling. De appartmenten moeten van de gemeente duurzaam en gasloos worden gebouwd. Ook moet de bestaande bodemvervuiling worden opgelost. Er is al een inloopavond geweest voor mensen die in de omgeving wonen of meer van het plan willen weten. Ook is contact geweest met Plaatselijk Belang Balk Vooruit.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt al bij de provincie. De opmerkingen die door hen gemaakt zijn, zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Overige belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Zij hebben daar zes weken de tijd voor. In de Staatscourant en het Gemeenteblad staat het hele plan. Ook op www.ruimtelijkplannen.nl en op het gemeentekantoor en de servicepunten is het bouwplan in te zien.