Gemeente onderzoekt ‘spuitvrije’ zone waar geen gif gespoten mag worden

WIJCKEL Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente De Fryske Marren gaat onderzoeken of het mogelijk is om een ‘spuitvrije’ zone in te stellen. In dit gebied mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Zo’n zone instellen kan pas bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Veel omwonenden van onder andere bollenvelden in Wijckel hebben laten weten dat zij bang zijn dat hun gezondheid schade oploopt door het om de tien dagen spuiten van gif om de bollen gezond te houden. Bovendien kunnen zij in die periode niet buitenzitten: omdat ze bang zijn voor de effecten van de bestrijdingsmiddelen op hun gezondheid, maar ook omdat de stank niet te harden is.

Omwonenden hebben nu een brief geschreven aan de minister van Volksgezondheid over de toepassing van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. De gemeente kreeg daarvan ook een afschrift. In de brief aan de minister wordt gerefereerd aan de televisie-uitzending van Zembla (op 25 april) over de blootstellingseffecten van bestrijdingsmiddelen.

De strekking van de brief is dat er een beroep op de minister wordt gedaan om onmiddellijk te stoppen met het spuiten van bestrijdingsmiddelen binnen een afstand van 250 meter van hun huizen. De raadsfracties van D66 en PvdA hebben over deze problematiek vragen gesteld. De gemeente stelt dat het om een zaak van wezenlijk belang is, waar veel meer inwoners van de gemeente mee te maken hebben.

‘Als gemeente gaan wij niet over het toezicht op het gebruik en de naleving van de regelgeving en evenmin over de gebruikte middelen en de hoeveelheid daarvan. Wel gaan wij over de vaststelling van het bestemmingsplan. We gaan overwegen of bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied een spuitvrije zone moet worden opgenomen. Daarnaast onderzoeken we of met een beleidsregel een spuitvrije zone kunnen effectueren voor het grondgebied van de gehele gemeente,’ stellen B&W.