Comité geen zandindustrie IJsselmeer wil samen met gemeente Smals tegen houden

JOURE Het actiecomité Geen Zandindustrie IJsselmeer heeft comité niet ingesproken bij het petear dat gaat over het ambitiedocument IJsselmeer een IJsselmeerkust.

Een woordvoerder zegt daarover:’Wij vinden het geen goed idee ons nu ook uit te spreken over bredere zaken over ons IJsselmeer. Wat ons in het comité verbindt is de tegenzin tegen grootschalige industrie vlak oor onze mooie kust. We willen nu samen met de gemeente DFM proberen te voorkomen dat het beroep van Smals kans van slagen heeft en daar houdt het voor ons dan ook mee op. Het is aan andere belanghebbenden, zoals de reguliere natuurorganisaties maar wellicht ook landbouworganisaties en de visserij zich uit te spreken over andere plannen die mogelijkerwijze dit mooie en belangrijke gebied bedreigen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen met argusogen.’

Zorgen

Tijdens het petear maakten een aantal insprekers duidelijk dat ze zich zorgen maken over het onderhavige ambitiedocument. De rode draad van hun commentaar was dat dit document een heldere visie mist. Er moet veel explicieter worden uitgesproken dat verdergaande industrialisatie van het IJsselmeer niet wenselijk is omdat het een bedreiging vormt voor zowel natuur als ook de landbouw en de visserij. De unieke natuurwaarden zijn voor iedereen van belang en deze mogen niet ondergeschikt worden gemaakt aan korte termijn economische belangen.

De insprekers mochten op bijval van veel raadsleden rekenen, tot ieders verbazing werd daarna het stuk toch ongewijzigd door de raad aangenomen. Het actiecomité toont zich hier verbaasd en ongerust over. ‘We blijven de ontwikkelingen uiteraard zeer kritisch volgen en zo nodig komen we weer in actie,’ aldus een woordvoerder namens de groep.