Treurer en Trooster krijgen er een zusje of broertje bij

WORKUM In de toren van de Gertrudiskerk in Workum hangen twee monumentale klokken: de Treurer en de Trooster. De klokkenstoel is recent gerestaureerd, waardoor deze sterk genoeg is om het gewicht van een derde klok te dragen. En dat gaat gebeuren.

Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân’ laat hiervoor een nieuwe klok (de Juicher) gieten. Voor dit project ontvangt de stichting € 20.000,- uit het Iepen Mienskipsfûns. Het project kost € 55.194,-.

MF-subsidie voor 27 projecten in Zuidwest Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 27 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een investering van ruim € 1,6 miljoen in de leefbaarheid van deze regio.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober 2019 weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.