Geen planschade door nieuwbouw Poiesz

BALK De eigenaar van een woning die dichtbij de nieuwe Poiesz is komen te staan, krijgt geen planschadevergoeding van de gemeente. Langhout & Wiarda, erkend planschadeadviseurs hebben dat besloten en de gemeente volgt dat advies.

Uit de planologische vergelijking blijkt dat voor de onroerende zaak niet of nauwelijks een planologische verslechtering is opgetreden. zo stellen zij. Van schade die voor vergoeding in aanmerking komt is volgens Langhout geen sprake. Hij adviseert dan ook het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. De eigenaar van de woning kan tegen dit besluit nog in bezwaar gaan en als hij ook daar nul op het rekest krijgt, kan hij ook nog naar de Raad van State stappen.