Minimabeleid onder de loep

BALK De gemeente De Fryske Marren gaat haar minimabeleid en schuldhulpverlening onder de loep nemen.

Ze heeft geld beschikbaar gesteld voor het kindpakket, maar geen financiële middelen voor volwassen in de kadernota. Daar gaat ze eind van dit jaar eerst nieuwe regels voor opstellen en dan wordt er ook geld vrijgemaakt.