Weg door Nijemirdum drie dagen dicht door werkzaamheden

Door asfalteringswerkzaamheden is de Lyklamawei in Nijemirdum drie dagen afgesloten voor doorgaand verkeer. De stremming wordt woensdagmiddag om 17.00 uur weer opgeheven.

Er wordt sinds het begin van deze maand gewerkt aan de weg die door het dorp loopt. Eerder al werden beide komgrenzen versmald en voorzien van stevige betonbanden.

Ook worden alle kruisingen binnen de bebouwde kom gelijkwaardig gemaakt en voorzien va een lichte kleur asfalt. Bij de school wordt een attentievak aangebracht en wordt de bebording aangepast.

Alle werkzaamheden zijn aan het einde van de maand afgerond, zo wordt verwacht.