Kleedaccommodatie KC Harich nog weer beter

HARICH KC Harich vernieuwt haar accommodatie nog meer. In 2017/2018 heeft de korfbalclub de kleedaccommodatie opnieuw opgebouwd.

Om de accommodatie verder te optimaliseren en te verduurzamen worden de kozijnen en beglazing van de kantine vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas. Hiernaast wordt de veldverlichting vervangen door moderne LED verlichting, die veel minder energie verbruikt.

De totale kosten van deze aanpassing zijn 38.773 euro. De korfbalclub krijgt van het Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân 15.509 euro.