Nijemirdum zit midden in wegwerkzaamheden

In Nijemirdum zijn nog tot 26 juli wegwerkzaamheden aan de gang. De aanpassingen behelzen alle kruisingen, beide komgrenzen en ter plaatse van de school een werkvak.

Ook wordt de maximumsnelheid 30 kilometer in de bebouwde kom. Verkeer van rechts krijgt vanaf nu voorrang, eerder was het een voorrangsweg.