Weromsjen yn Gaasterlân (433)

Dit is klas 1b van het schooljaar 1959-1960 aan de Christelijke Ulo in Balk. Het schoolgebouw stond aan de Wikelerdyk waar nu Haskestaete staat.

Gerben de Jong, uit klas 1a van hetzelfde leerjaar (voorheen Nijemirdum, nu Buitenpost), Tilly Loonstra-Groenhof (voorheen Sloten, nu Lemmer) en Annie de Kleine-Schotanus (voorheen Sloten, nu Nijemirdum) hebben de meeste namen kunnen achterhalen. Achter de naam staat de woonplaats van destijds. 1. Sjoerd Riemersma, Sondel, 2. Johannes Spoelstra, Wijckel, 3. Durk Wildschut, Wijckel, 4. Gerrit Keulen, Oudega?, 5. Jan Roelevink, Oudemirdum, 6. Roelie Veen, Oudemirdum,7. Andries Woudstra, Harich 8. Ruurdje Zijlstra, Balk, 9. Jettie de Vries, Woudsend, 10. Janny Winters, Balk, 11. meester Winters, Balk, 12 Hillie Wouda, Woudsend, 13. Tilly Groenhof, Sloten, 14. Jelle de Jong, Balk, 15. Hillie Reijenga, Woudsend, 16. ?, Woudsend, 17. lerares Snoek, Balk, 18. Klaske Wierda, Oudega, 19. Hennie ?, Woudsend, 20. Gerben Nauta, Woudsend, 21. Pieter Boersma, Oudega, 22. Otto Muizelaar, Oudemirdum, 23. Alie Stegenga, Balk, 24. Age Smink, Oudemirdum. 25. Annie Schotanus, Sloten, 26. Herke van Rijs, Woudsend, 27. Ype de Vries, Harich. In de loop van het schooljaar kreeg de klas les in een lokaal van de lagere school aan de overant van de Wikelerdyk. Hun klassenleraar was dhr. Folkertsma. Hij woonde naar de familie Winters ook aan de Wikerlerdyk.

Foto: Gerben de Jong, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327