Vogelwacht Balk e.o. ontvangt cheque van het Rabobank Coöperatiefonds

SNEEK Rabobank Coöperatiefonds Sneek-Zuidwest Friesland overhandigt donderdag 15 augustus om 16.00 uur een cheque ter waarde van € 1.800,00 aan de Vogelwacht Balk e.o.

De overhandiging vindt plaats in het weiland tegenover Trophornsterweg 1 te Harich. Regiodirecteur Balk e.o., de heer Hendrik van der Zee, overhandigt de cheque aan de voorzitter Pieter Veenstra en de penningmeester Jan Willem Kooistra. De Vogelwacht Balk e.o. is het Coöperatiefonds dan ook zeer erkentelijk voor deze donatie.

Het bedrag is bestemd voor de waterpomp op zonne-energie voor de greppelvernatting ten behoeve van de (jonge)weidevogels. Door greppelvernatting zal de voedselvoorziening voor de volwassen weidevogels en hun jongen in de weilanden rond Balk en omgeving verbeteren.

In samenwerking met de boeren/beheerders worden de greppels met water gevuld, wat insecten aantrekt en dus voedsel betekend voor de weidevogelkuikens. De bodem wordt bovendien door deze handeling weer vochtig waardoor ook de regenwormen weer binnen bereik van de jonge- en volwassen weidevogels komen.