Veiling Sybrandy´s oktober: ´Kom kijken waar het park komt en dat het natuur niet aantast´

OUDEMIRDUM De veiling voor Sybrandy´s Speelpark is nu dan toch echt aanstaande. De eigenaren hebben het veilingbedrijf aangegeven dat het half oktober onder de hamer kan. Sjerp Jaarsma die een reddingsplan heeft opgesteld en het wil verplaatsen naar De Hege Gerzen hoopt dat hij voor die tijd groen licht kan geven, maar natuurorganisaties zijn niet erg enthousiast. ´Nog maar een keer voor de duidelijkheid: het daar behouden kan niet. Er zijn meerdere partijen mee bezig geweest, maar niemand krijgt dat voor elkaar. Die mogelijkheid is er dus gewoon niet, dat is financieel niet haalbaar.´ Het enige wat dus resteert als het voor Gaasterland behouden wil blijven, is het plan om het te verplaatsen definitief te maken. Voordat opkopers van over de hele wereld er een bod op kunnen doen.

Vooral natuurorganisaties hebben er voor gezorgd dat er tot op dit moment op de rem werd getrapt, zegt Jaarsma. In een convenant met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gaasterlân Natuerlân en It Fryske Gea heeft hij afspraken over het strandpaviljoen. Een strandpaviljoen waar ook allerlei activiteiten worden georganiseerd en waar dus niet alleen rust en stilte heerst. Maar waarin wel staat dat natuurwaarden worden gerespecteerd. Maar dat er ook rekening wordt gehouden met inwoners en recreanten. Jaarsma is van mening dat die natuurwaarden niet worden aangetast met een verhuizing van Sybrandy´s Speelpark naar de nieuwe locatie. Want de speelgelegenheden komen niet – zoals velen blijkbaar denken – aan het IJsselmeer te liggen, maar op twee velden die daar een heel eind vandaan ligt. ´Ik denk dat het echt op gepaste afstand is. Net zoals de activiteiten nu ook op gepaste afstand plaatsvinden. Alleen die worden dan afgestoten en maken plaats voor het park.´ Wat Jaarsma bovendien stoort in het verhaal is dat de organisaties aangeven dat zij ´de soort en aantal mensen´ niet geschikt vinden voor de locatie. ´Uit reacties heb ik begrepen dat ze daarbij duiden op natuurzoekers. Maar op de Hege Gerzen komen ook niet alleen maar natuurzoekers. Bovendien staat er niets in het convenant over aantallen bezoekers.

Kom zelf kijken

Hij hoopt dan ook dat leden van onder andere It Fryske Gea en Natuurmonumenten maandagmiddag (vandaag dus) 19 augustus om 14.00 uur langs zullen komen om met eigen ogen te zien wat hij nu precies voor ogen heeft. En vooral waar. ´Want mensen weten helemaal niet hoe het plan er uiteindelijk uit gaat zien, stelt hij. Ook hebben ze volgens hem geen idee hoeveel mensen er per dag bij Sybrandy´s komen. Gemiddeld zijn dat er 250 per dag, met hier en daar een uitschieter. Jaarlijks ontvangt het park ongeveer 35.000 bezoekers. Bovendien is het park maar een deel van het jaar open en zijn dat ongeveer 140 dagen per jaar. Dit zal op de nieuwe locatie ook het geval zijn. Ook is het park ´s avonds niet open.

Daarbij is hij niet over 1 nacht ijs gegaan. Hij heeft van alles en nog wat uitgeplozen. Heeft een plan liggen voor natuurbehoud en voor natuureducatie. ´Want ik wil al die kinderen die op schoolreis naar het park komen, ook leren hoe natuur er in het echt uitziet. Wat een beschermd natuurgebied betekent.´ Daarom wil hij een soort vogeluitkijkhut hebben met grote kijkers naar de Steile Bank. Op de locatie waar hij dat wil realiseren, kijkt hij genietend in het rond. ´Als je dit kinderen mag laten ervaren dan is dat toch prachtig. Dan voelen ze wat natuur is, waarom dit gebied beschermd moet worden. Dat zegt veel meer dan kennis uit boekjes.´ Met buurman en boer Westra van de Betonpleats is al afgesproken dat de kinderen daar mogen kijken hoe het toegaat op een boerenbedrijf. ´Ook daar leren ze van en zien ze dat melk niet uit een pak komt.´

Juist natuureducatie

In de plannen van diezelfde natuurorganisaties ziet Jaarsma bovendien handvaten om de verplaatsing juist door te laten gaan. Zo schrijft IVN dat recreanten in prachtige natuurgebieden betrokken kunnen raken bij de natuur en het landschap kunnen ervaren. ´Horeca- en recreatieondernemers in natuurgebieden zijn de schakel tussen recreanten en de natuur. Ondernemers kunnen de ervaring van bezoekers verrijken door hen te vertellen over de cultuurhistorie, recreatieve voorzieningen of te wijzen op de schaapskooi of bijzondere paddenstoelen,´schrijven zij verder. Jaarsma, zelf ambassadeur van het landschap ziet dat helemaal zitten. Maar ook de aanbeveling van het IVN dat ze de kloof wil dichten tussen kind en natuur en dat kinderen dagelijks in aanraking komen met de natuur in hun vrije tijd, in de kinderopvang en het onderwijs sterkt hem in de opvatting dat dit plan daar heel goed bij kan helpen. ´Educatie en spelen kunnen hier hand in hand gaan. En als je kinderen hier hebt, kun je ze ook doordringen van hun gedrag en wat ze kunnen doen om die natuur te behouden. Gewoon omdat ze het met eigen ogen zien.´ Daarnaast is het ook nog van groot belang dat de werkgelegenheid van een groep medewerkers wordt behouden met de verplaatsing. Daarbij gaat het om ervaren krachten die soms al 10 jaar bij het park werken en heel veel kennis en kunde hebben.

Jaarsma is er nog steeds van overtuigd dat het plan kan slagen en geeft nog steeds gas en zoekt dus nog steeds financiers en mensen die in natura willen helpen. ´Zij houden de voet nu even op de rem, maar ik hoop dat dit anders wordt als ze het plan echt zien.´ Dat er haast geboden is, is wel duidelijk: als de veiling er eenmaal is, dan wordt het denk ik wel heel moeilijk om het te verplaatsen.´

Meintje Haringsma