Súdwest-Fryslân zoekt inwoners die vrijwillig de handen uit de mouwen steken

De gemeente Súdwest-Fryslân is op zoek naar burgerinitiatieven in de gemeente. Zo wil de rekenkamer een beeld krijgen van de manier waarop raad, college en ambtenaren deze initiatieven kunnen ondersteunen.

Onder burgerinitiatieven vallen bijvoorbeeld het onderhouden van het groen in de buurt of het in stand houden van voorzieningen die de overheid niet meer wil doen.

De initiatieven moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moeten de initiatieven volledig uit eigen beweging zijn gestart, moet er geen eigen gewin uitgehaald worden en de inwoners moeten actief bezig zijn met de uitvoering van het initiatief.

De rekenkamer wil in gesprek gaan met initiatiefnemers en andere betrokkenen bij een aantal burgerinitiatieven in de gemeente.