Weromsjen yn Gaasterlân (437)

In de serie over herbergen in Gaasterland nu Hotel Jans aan de Mientwei te Rijs. De naam is ontleend aan Gerhardus Jans afkomstig uit Ruinerwold die in 1923 het logement overneemt van de in Balk geboren kastelein Harmen Foppes Schram. De oudste vermelding van een herberg te Rijs is die van de volkstelling in 1744 met kastelein Petrus de Blij (1699-1791). Petrus Keimpes de Blij trouwt in 1772 te Leeuwarden met Neeltje Clases Reitsma geboren te Hemelum. Hun 4 kinderen worden gedoopt in de Hervormde kerk te Hemelum. Petrus is dan kastelein te Rijs. Rond 1750 verhuist het gezin naar Balk. Hun jongste dochter Cornelia trouwt te Balk met boterhandelaar Idske Poppes. De grafsteen van Petrus de Blij ligt in de Hervormde Kerk te Harich.

Voor zover ik nu na kan gaan is de familie Rengers, later van Swinderen en de Maatschappij Gaasterland eigenaar geweest van de herberg in Rijs tot Gerhardus Jans in 1923 het logement kocht.

Het etablissement kende vele uitbaters. De meesten staan op de speciale webpagina van het hotel op www.langsdeluts.nl De speeltuin, opgezet door Jans, was wereldberoemd in Friesland en omgeving. Uitbater Jelle Robijn afkomstig uit Amsterdam laat in 1968 een mini-monorail bouwen bij het hotel. Uniek in Nederland en ook Europa als ik de kranten uit die tijd mag geloven. Lang heeft de monorail niet dienst gedaan. Robijn kon zijn financiële verplichtingen niet nakomen. In 1971 gaat het complex onder de hamer en de monorail afgebroken.

Foto en tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327