Stropers actief in de Zuidwesthoek

WARNS/HEMELUM Maandagmorgen 29 juli werd tussen Warns en Hemelum om 8 uur s morgens een reebok doodgeschoten, stelt Pieter Stobbe op Facebook. Een plaatselijke jager hoorde een schot en kwam polshoogte nemen waarna 3 heren zich uit de voeten maakten in een landcruiser, zo stelt hij.

Dezelfde landcruiser is ‘s morgens vroeg om half zeven ook al in Sondel gesignaleerd. De jager vond het hele verhaal vreemd, trommelde een vriend op en samen met een hond hebben ze vervolgens de percelen afgezocht. Toen vonden ze de afgeschoten bok.

‘Waarschijnlijk is het dier geschoten met een volmantel kogel. Bij een slecht schot, heeft dat voor het dier een lijdensweg tot gevolg.’ De heren hebben geen goed woord over voor de activiteiten van deze stropers. ‘Tijdens de bronsttijd zijn stropers vaker overdag actief. Dat is lekker makkelijk, want de reeën zijn dan erg actief en minder schuw.’

Illegale stropers

De politie bevestigt dat er illegale stropers zijn geweest op die dag. Ook geven ze aan dat er nog een melding is geweest van schoten. ‘Het jachtseizoen is voorbij, dus dat duidt er ook op dat er waarschijnlijk stropers aan de slag waren. Maar mogelijk zijn er nog meer incidenten,’aldus een woordvoerder van de politie.

Stobbe zou graag zien dat de desbetreffende heren in de kraag werden gevat. Wie de landcruiser heeft gezien op de dag dat de reebok werd geschoten of op een ander moment, wordt gevraagd dat aan de politie te melden. Hij hoopt ook dat iemand het kenteken heeft genoteerd. Wel laat hij een waarschuwing uitgaan:’Onderneem vooral zelf geen actie want de heren zijn vuurwapengevaarlijk.’ En hij laat weten dat mensen er niet van uit moeten gaan dat als er vanuit een auto wordt geschoten, het dan altijd om jagers gaat die daarvoor toestemming hebben. ‘Het kunnen ook stropers zijn zoals in dit geval. Zij komen vaak zonder wapen terug om het dier te bergen. Ze doen dat omdat ze dan geen wapen bij zich dragen als ze worden aangehouden.’